Admin Webmail

Návody

NASTAVENIE POŠTY VŠEOBECNE:

Server prichádzajúcej pošty POP3 resp. IMAP, rovnako server odchádzajúcej pošty SMTP  je:    mail.bluehosting.sk

PORTY:

POP3: 995
IMAP: 993
SMTP: 587 tls starttls
SMTP: 465 ssl ssl/tls

Poštový server využíva výhradne zabezpečené pripojenie POP3 port 995 resp. IMAP port 993 ako aj SMTP, preto si v poštových klientoch zadefinujte typ zabezpečenia pre odchádzajúcu poštu typ zabezpečenia  SSL port 465, prípadne TLS port 587. 

S poštou môžeme pracovať aj cez svoj webový prehliadač cez https://mail.bluehosting.sk/webmail/ 

Rozdiel medzi POP3 a IMAP.

Ak zvolíme pri nastavení poštového klienta protokol POP3, klient sťahuje poštu zo servera na svoj počítač a poštu už čítame zo svojho PC. Pri voľbe protokolu IMAP náš pošový klient sťahuje len hlavičky správ zo servera, správy ostávajú  stále na vzdialenom serveri. Protokol IMAP je vhodné použiť, ak používame prehliadanie pošty na viacerých zariadeniach (mobil, pc, tablet) , je to najjednoduchší spôsob mať rovnakú poštu na všetkých zariadeniach.

Logá používaných technoogií: Apache, PHP, MySQL, Postfix a BIND